Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2015

nothingatall
Dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca.
— B. Prus - Lalka
Reposted frombeinthe beinthe viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
0216 b5aa 420
Reposted fromstylte stylte viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
5029 a276 420
Reposted fromiliii iliii viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
4245 38c1 420
Reposted fromgabrynia gabrynia viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
nothingatall

Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.

— Żulczyk
Reposted fromfreakish freakish viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall

"- A czy ma pan w ogóle jakieś ludzkie uczucia?
- Mam.
- Na przykład?
- Głód.
- I co jeszcze?
- Nuda."

— Marek Hłasko
Reposted fromshar17666 shar17666 viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
Reposted fromkamlot kamlot viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
2253 3020 420
Reine - Lofoten, Norway (by  Karl Hipolito )
Reposted fromlifeless lifeless viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
5545 73d6 420
nothingatall
 Lovrafjorden, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
nothingatall
8943 e481 420
Reposted fromepi epi viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
nothingatall
1305 bb6a 420
Reposted fromohnina ohnina viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
nothingatall
0929 5357 420
Reposted frompea-pea pea-pea viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viadoubleespresso doubleespresso
nothingatall
  Jestem strasznie szczęśliwa, bo mi powiedziałeś, że Ci źle beze mnie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl